Många kontorshotell saknar the final touch. Man vill kunna styra hur och när man jobbar, och behoven av tjänster man behöver varierar från företag till företag.

På Factory vill vi skapa förutsättningarna för mer flexibilitet, och en prissättning som gör det möjlig för entreprenörer och kreatörer på olika nivåer och med olika företagsformer och erfarenhet att ändå kunna sitta i en kreativ och givande miljö.

Flexibilitet för oss handlar inte bara om när man jobbar, men hur man jobbar. Vi ser ingen anledning att betala för saker som man inte behöver eller uppskattar under sin arbetsdag. Vi tror inte heller att billiga eller prisvärda kontorsplatser per automatik behöver vara tråkiga och fyrkantiga. Därför ser vi till att detaljerna är på plats och gör upplevelsen fulländad.

Genom att kunna erbjuda en flexibel arbetsplats för dig och ditt företag får du den kontinuitet som behövs för att lyckas i kopplingen till dina kunder och affärer.